Begijnenvijvers

De 'Begijnenvijvers' liggen op de grens van Hechtel en Peer, en behoren tot het gemeentelijk bosgebied Resterheide.

Een deel van dit unieke natuurgebied is ingericht voor passieve recreatie, een ander deel is een waardevol en beschermd natuur-en broedgebied.

Aan de Begijnenvijvers, starten alle kinder- of landschapswandelingen van het gebied te Resterheide.


De zanderige bodem helt enerzijds af naar het Scheldebekken via de Grote-Nete en anderzijds naar het Maasbekken via de Bollissenbeek en de Dommel.

De drie beekvalleien van de Dommel, de Nete en de Zwarte Beek zijn van oudsher weinig toegankelijk. In min of meerdere mate bleven ze 

alledrie hun oorspronkelijk karkakter bewaren. Dit betekent zeer veel afwisseling en een groot aanbod aan planten en dieren.


De natuurvereniging "Natuurpunt" koos deze gebieden uit voor haar werking. In de reservaten kan men samen met een gids op verkenning.